سلام پسر قشنگ مامان. یکی یه دونه عزیزم

گل خوشگلم جواب آزمایشات رو گرفتیم. 24 ام اردیبهشت گرفتیم. همه چیز اوکی بود. از اون عدد بالای مزخرف هم دیگه هیچ خبری نبود. قربونت برم عزیز دلم. خیلی برات خوشحال شدم. خدا دل همه مامان های بچه های مریض رو شاد کنه با شنیدن خبر خوب شدن عزیزانشون.

گل قشنگم هفته پیش هم رفتیم پیش دکتر. تایید کرد که دیگه مشکلی نیست و عزیز دل من میتونه دیگه به قول خودش غذاهای مختلف رو بخوره.

امروز هم برای اولین بار توی مهد ناهار خوردی. تا اومدی بیرون گفتی مثل بچه های دیگه ناهار خوردم. ناهار خوردم که قوی بشم برم دایی رضا رو بزنم داغوون کنم که بمُره!!!!!

عزیزکم تو که اینقدر خشن نبودی کوچولوی مهربونم

دوست دارم عزیز دلم