دوسال و نه ماه و یک هفته و سه روز

دردونه خوشگلم، نفسم سلام

کوچولوی نازم مثل فرشته ها جلوی پام رو زمین خوابیدی. نذاشتمت تو تخت. تازگی ها خیلی خوشخواب شدی. تو تخت تا ساعت 6-6.5 میخوابی بعد شب دیر میخوابی بعد صبح بیدار نمیشی بری مهد. منم همینجا گذاشتمت که زودتر بیدار شی.

پسر مهربونم روزی 20 بار بغلم میکنی میگی دوست دارم. نسنمی (نفسمی) عاشگتم (عاشقتم) زندگیه مامان منم دوست دارم منم عاشقتم.....

رفتیم شمال. دو تا جوجه برات خریدیم گذاشتیم پیش بابایی. البته که خیلی استقبال نکردی ازشون. ظاهرا یه کم میترسی!

دیگه جونم برات بگه که کلی بلبل زبون شدی. همه چی میگی. زبون دراز هم شدی حتی.

عاشتقتم کوچولوی نازم.

/ 1 نظر / 17 بازدید
مامان امیر حسام

سلام مامان امیر حسام گل پسر خوبه وبلاگتونو دوست دارم و می خونمش اگر دوست داشتید به وبلاگ من و امیر حسام هم سر بزتید لطف می کنید منتظرتون هستیم