`

عزیز دل کوچولوی مامان

جوبای یعنی جوراب

شوا یعنی شلوار

کیبای یعنی کتاب

بَسکین یعنی بستنی

گاشگ یعنی قاشق

خوکا یعنی خودکار

 کاشپین یعنی کاپشن

  

آها گربه بازم تغییر نام داد! بعد از گوبه و مَیو تبدیل شده به مَنو!!!!!!! (یعنی چی مامانم آخه؟)

کاغذ

کمک!!!!!!!

.

.

.

 

خدا نکنه یه چیزی رو زمین پیدا کنی و به نظرت بد باشه. از همونجا میگیری دستت و میگی کبیث کبیث (کثیف) تا برسی به ظرفشویی و میندازیش تو ظرفشویی و میگی آشای (آشغال)!

 

تازگی ها یادگرفتی میاد چغلی بابات رو بهم میکنی. میمیرم از دستت از خنده. فقط بهش اشاره میکنی و به زبون خودت حرف میزنی و وسطاش هی میگی مدی .... مدی......

دوست دارم

/ 1 نظر / 12 بازدید
ستاره

جانم عاشق ایت قاطی پاتی حرف زدن بچه هام .[لبخند][قلب]