هفته اول 16 ماهگی

پسر کوچولوی قشنگم.

جواب آزمایشت رو گرفتم. فقط یه کم کمخونی داری. باید با غذا جبران کنیم قشنگترینم.

امروز با هم رفتیم پارک. اولش دستت رو گرفته بودم. بعدش دیدم دستت رو که نمیگیرم تعادلت بیشتره. خلاصه فکر کنم بهت خوش گذشت. کلی واسه خودت راه رفتی و بچه ها رو دیدی و قهقهه زدی فدای خندیدنت.

تاب بازی کردی سرسره هم سوارت کردم ولی خودم گرفتمت که زمین نخوری.

امیرحسام نمیخوای حرف بزنی مامان؟ نمیخوای یاد بگیری ببعی چی میگه گاوه چی میگه؟ من که چه حرف بزنی چه نزنی دربست چاکرتم ولی جواب خاندان بابات رو چی بدم؟ نمیبینی منتظرن تفاوت ببینن بین تو و اونا و شیرجه بزنن تو اعصاب من مامان؟ بجنب دیگه طلایی. بجنب مامان.

دوست دارم از اینجا تا آسمونا.

/ 3 نظر / 13 بازدید
مامان شایان

عزیزم حرف می زنه مثل بلبل ب همین زودی ..ماها همیشه دلیل برای نگرانی داریم .هییییییییی

رها

امیر حسام شیرین عسله حرف هم که بزنه میشه باقلوا!

سمیرا

سعیده جون پسرها معمولا دیرتر به حرف زدن میافتند نگران نشو ...