هفته دوم دوازده ماهگی - 2

پسر قشنگم چی شدی آخه؟ چرا اینقدر بی تابی میکنی. بمیرم برای سرفه هات. مامانی به چی شک کنم؟ سرما خوردگی؟ حساسیت فصلی؟

دیشب خیلی گریه کردی. اونقدر که من و بابا ساعت 1 شب گذاشتیمت تو کالسکه و بردیمت پارک. مثل فرشته ها تو کالسکه ات خوابیدی. عزیزمی پسر نازم.

مامانی موفقیت جدید مبارک. از میز شیشه ای نمیتونستی بالا بری که لطف کردی و دیروز رفتی. یک آن به خودم اومدم دیدم روی میز جلوی تلویزیون چهاردست و پایی.

امروز باز بردمت دکتر. نه علائم سرماخوردگی داری نه عفونت گلو. فقط غرغرو و بداخلاق و گریه او شدی.

قربونت بداخلاقی و غرغرویی و گریه اوییت بشم من.

/ 0 نظر / 24 بازدید