سه سال و یازده ماه

سلام دردونه نازم. سلام پسر شیطونم

 

میگی برام شیر قهوه ای درست میکنی؟ گفتم اره. برات درست کردم میگی فردا برام شیر قهوه ای میدی ببرم مهد؟ گفتم نه مامان. مهد گفتن شیر قهوه ای ندیم. میگی آره چون شیر قهوه ای کلسیم نداره. طیبه جون گفته شیر سفیدی که از خانم گاوه دوشیده میشه فقط کلسیم داره.... قربون کلسیم گفتنت بشم من

/ 0 نظر / 31 بازدید