دو سال و هفت ماه و دو روز

گل قشنگم

جفت دستهات رو پر کردی از سنگریزه های دور شمع روی آینه. اخم کردم بهت. اومدی گفتی سلام. اخم کردم گفتی چیطوری؟ اخم کردم. گفتی خوبم؟ اخم کردم در تمام این مدت هم سرت رو به علامت تایید تکون میدادی. رفتی یه مشتت رو خالی کردی سرحاش باز برگشتی. گفتی چیطوری؟ همچنان با اخم نگاهت کردم. رفتی اون یکی دستت رو هم خالی کردی اومدی گفتی سلامممممممممم. دورت بگردم که ناراحتیه من برات مهمه.

عزیز دلم اونقدر دیر به دیر میام برات مینویسم که یادم میره شیرین کاری هاو شیرین زبونی هات رو

قربونت برم پسر گلم. به اندازه همه دنیا دوست دارم

آها همین رو بهت میگم میگم به اندازه همه دنیا دوست دارم تو هم میگی دنیا دوست دارم

میگم نفسمی میگی نسسمی

میگم عشقمی میگی عشممی

همه زندگیمی پسر قشنگم. عاشقتم

/ 0 نظر / 16 بازدید