هفته دوم 26 ماهگی

پسر قشنگم

هیچ صدایی تو این دنیا قشنگتر از صدای انار گاز زدن تو هست یعنی؟

هیچ صدایی قشنگتر از قورت قورت آب خوردن تو هست؟

پریشب داشتی بازی میکردی. از قابلمه ات داشتی آب رو میریختی تو اون یکی قابلمه. با قاشقت کف قابلمه آب رو پاک میکردی. بابات به من گفت آب هم میریزه تو اون یکی با قاشقش باید تهش رو بریزه. وسایلت رو ول کردی روی مبل و رفتی بالا سر بابات. دستت رو گرفتی سمتش و گفتی گذا! یعنی غذاست آب نیست!

 

کوچولوی شیرینم به اندازه همه دنیا دوست دارم.

/ 1 نظر / 14 بازدید
ستاره

جونم پسر با مزه خوش اخلاق[لبخند][ماچ]