هفته آخر 18 ماهگی

سلام قشنگترین آفریده خدا

سلام دوستداشتنی ترین ام.

عزیزک قشنگم

خبر خاصی نیست.

فقط

خوابیده بودی اومدم نگاهت کردم دلم برات تنگ شد

اومدم اینجا ثبت کنم که 

دوست دارم 

دوست دارم

دوست دارم

چقدر؟ فقط خدا میدونم مامانم

خودمم نمیدونم.

تو هم نمیدونی

هیچوقت هم نمیفهمی. چون تصورش هم برات ممکن نیست

عزیزمی

/ 0 نظر / 17 بازدید