دو سال و هفت ماه و دو هفته

اسباب بازی هات رو جمع کردم. عروسک کوچولو رو هم گذاشتم سر جاش. اومدی با تحکم میگی نی نی بده! دادم بهت. گرفتیش پشتت و با اخم گفتی نگفتم؟! پسر منه! خدایا شکرت نوه دار شدم!!!

این "نگفتم" هم جریان داره. وقتی کار بدی بکنی ودعوات کنم بهت میگم "بهت گفتم این کار بده یا نه؟ گفتم یا نگفتم؟" در نتیجه این "نگفتم" خلاصه کل اون جمله منه.

یه نی نی دیگه هم داری که طفلک رو صبحا لخت میکن میبری میذاریش کف توالت و میگی نی نی پی پی کن.

/ 5 نظر / 6 بازدید

[قهقهه].........ای ول نوه دار شدی ماااااااااادر مبااااااارکه...........دختر ما هی شکمشو نگه میداره میگه دارم بچه بدونه دنیا در میارم(بدنیا میارم ).........از وقتی دیده لامیا بچه بدنیا اورده این اداها رو در میاره[خنده]

سمانه مامان بنیتا

عزیزم امیر حسام گل دلم براتون تنگ شده بود ....ماشالله کلی بزرگ و دانا شدی [ماچ] ان شالله همیشه سالم و سلامت باشی [قلب]

سمیرا

سعیده اون نظر اولیه من هستما یادم رفت اسمموبنویسم حدس زده بودی ایا ؟[عینک]