هفته اول بیست و نه ماهگی

پسر کوچولوی شیرینم. عمر دلم. نفسم

ببخش مامانت رو. خیلی اذیتت کردم. خیلی در مورد اشتباه کردم. بخدا فکر میکردم دارم بهترین کار ممکن رو برات میکنم. نمیدونستم یکساله داری اذیت میشی. نمیفهمیدم یکساله دارم بهت ظلم میکنم. 

هرچی بود گذشت. مسئله اینه که الان تازه فهمیدم جریان چیه. دوباره بهت رژیم دادم. بمیرم واسه دل کوچولوت که هوس بسکین میکنه. بمیرم برات که ایمارتیز میخواهی و مامانت نمیتونه بهت بده. 

شاید اگه ول کرده بودمت به حال خودت تا الان خوب شده بودی و تموم شده بود. ولی انقدر این دکتر اون دکتر کردم که حالا اوضاعمون تازه شده این.

بمیرم برات عزیز دلم. ببخش مامانت رو.......

/ 0 نظر / 4 بازدید